Click here to Chan catering Menu  
 
chankanom menu 1 chankanom menu 2 chankanom menu 3
 
 
 
Click here to Chan catering Menu

   Chancatering
   Wonderful Finger Foods
“เพราะเราอยากเป็นส่วนหนึ่ง
    ของเหตุการณ์สำคัญ ในชีวิตคุณ”

Click here to Chan catering Menu
 
   Web Link
www.lemonquilt.com
กระเป๋างาน Quilt & Applique

 
ราคาขนมสดพอคำ (นับร้อย)


  เงื่อนไขการสั่งขนม ราคา นับร้อย ต้องสั่งขั้นต่ำ 100 ชิ้น ( แต่สามารถเลือกได้ เมนูละ 50 ชิ้น )
  ขนมสดของทางร้านสามารถเก็บได้วันต่อวัน


รายการ ราคา รายการ ราคา
ขนมชั้นพอคำ 5.50 บาท/ชิ้น ตะโก้เม็ดบัว (เหลือง) 5.00 บาท/ชิ้น
ไข่ในรัง 5.50 บาท/ชิ้น ตะโก้ลำไย (ตามฤดูกาล) 6.00 บาท/ชิ้น
โอนีแปะก๊วย 5.75 บาท/ชิ้น ข้าวเหนียวแก้วลูกชุบ 5.50 บาท/ชิ้น
ลูกชุบเชอรี่ 6.00 บาท/ชิ้น ข้าวเหนียวหน้านวล 5.25 บาท/ชิ้น
ลูกชุบหัวใจ/ผลไม้ 5.75 บาท/ชิ้น ข้าวเหนียวหน้าลูกชิด 5.25 บาท/ชิ้น
ลูกชุบดาโงะ (เสียบไม้) 5.75 บาท/ชิ้น ข้าวเหนียวหน้าปลาย่าง 5.00 บาท/ชิ้น
วุ้นลูกชุบ 5.50 บาท/ชิ้น ข้าวเหนียวหน้ากุ้ง 5.00 บาท/ชิ้น
วุ้นเงาะ 5.50 บาท/ชิ้น ข้าวเหนียวสังขยา 5.00 บาท/ชิ้น
วุ้นลำใย 5.50 บาท/ชิ้น ข้าวเหนียวหน้าไข่แมงดา 5.00 บาท/ชิ้น
วุ้นมะพร้าวอ่อน 5.50 บาท/ชิ้น หยกมณี 5.50 บาท/ชิ้น
วุ้นอันดามัน / วุ้นใบเตย / วุ้นหมี 5.00 บาท/ชิ้น ลืมกลืน 5.00 บาท/ชิ้น
วุ้นนมเย็น / วุ้นกาแฟ 5.00 บาท/ชิ้น สอดไส้ 5.50 บาท/ชิ้น
วุ้น ABC / วุ้นหัวใจ 5.00 บาท/ชิ้น คู่ทอง (เม็ด+หยอดเสียบไม้) 5.25 บาท/ชิ้น
วุ้นน้ำมะตูม / วุ้นส้ม / วุ้นมะนาว 5.50 บาท/ชิ้น ขนมชั้นดอกไม้ 7.00 บาท/ชิ้น
วุ้นสตอเบอร์รี่ 5.50 บาท/ชิ้น พายบลูเบอรี่กลีบลำดวน ไม่มีราคานับร้อย
วุ้นไข่แมงดา 5.50 บาท/ชิ้น ทองหยิบ 6.50 บาท/ชิ้น
พุดดิ้งฟรุ๊ตสลัด 5.75 บาท/ชิ้น ทองหยอด 1.25 บาท/ชิ้น
พุดดิ้งสตอเบอรี่นมสด(ตามฤดูกาล) 6.00 บาท/ชิ้น เม็ดขนุน 1.50 บาท/ชิ้น
พุดดิ้งมะม่วงนมสด(ตามฤดูกาล) 6.00 บาท/ชิ้น ฝอยทองแพ 14.00 บาท/ชิ้น
พุดดิ้งส้ม (ส้มจริง) 6.00 บาท/ชิ้น จ่ามงกุฎ 15.00 บาท/ชิ้น
พุดดิ้งลิ้นจี่ 5.75 บาท/ชิ้น ทองเอก 12.00 บาท/ชิ้น
พุดดิ้งสัปปะรด 5.75 บาท/ชิ้น เสน่ห์จันทร์ 12.00 บาท/ชิ้น
พุดดิ้งลำใย 5.75 บาท/ชิ้น อลัวทองเอกกุหลาบ 9.00 บาท/ชิ้น
พุดดิ้งข้าวโพด 5.75 บาท/ชิ้น อลัวกุหลาบนมสด 9.00 บาท/ชิ้น
ตะโก้เผือก (ม่วง) 5.50 บาท/ชิ้น สัมปันนี 7.00 บาท/ชิ้น
ตะโก้แห้ว (เขียว) 5.50 บาท/ชิ้น มะพร้าวแก้ว 9.00 บาท/ชิ้น
ตะโก้มะพร้าวอ่อน (ชมพู) 5.50 บาท/ชิ้น กลีบลำดวน - ใส่ถุงเท่านั้น 3.00 บาท/ชิ้น
ตะโก้ข้าวโพด (เหลือง) 5.50 บาท/ชิ้น    ราคาขนมแห้ง


รายการ ราคา รายการ ราคา
หม้อแกงถ้วยทอง 60 บาท ข้าวพองงาดำ - งาขาว 40 บาท
อลัวกุหลาบนมสด ( 6 ชิ้น ) 55 บาท ถั่วกรอบเสวย - ถั่วกรอบแก้ว 45 บาท
จ่ามงกุฎ + ทองเอก +
เสน่ห์จันทร์ ( 6 ชิ้น )
75 บาท ทองแผ่น 45 บาท
มะพร้าวแก้ว 55 บาท กล้วยกวนข้าวต้มมัด - ซองสาน 45 บาท
เกสรลำเจียก 55 บาท ขนมหน้านวล ( เรือ ) 50 บาท
สัมปันนี 45 บาท โสมนัส 55 บาท
หมี่กรอบ 50 บาท กล้วยฉาบมะขามกวน 55 บาท
อลัวเม็ด 40 บาท มะขามสามรส 25 บาท
ฝอยทองกรอบ 30 บาท กระเจี๊ยบแก้ว 25 บาท
ตังเม 10 บาท มะขามเม็ด 35 บาท
ท๊อฟฟี่ไข่นก 25 บาท มะม่วงเส้นเค็ม 35 บาท
กล้วยกวนข้าวต้มมัด 15 บาท มะม่วงหยี 35 บาท
กลีบลำดวนเสียบไม้ 20 บาท กระท้อนหยี 35 บาท
วุ้นกรอบ 25 บาท ฝรั่งหยี 35 บาท
วุ้นมะตูม 25 บาท สมอ 35 บาท
ข้าวมอด 30 บาท ลูกหยียักษ์ 35 บาท
ทองม้วน - กะทิ stick 30 บาท มะม่วงกวน 45 บาท
ทองม้วน - กล้วย stick 30 บาท มะม่วงอบแห้ง 45 บาท
กลีบลำดวน ( 15 ชิ้น ) 30 บาท เปลือกส้มโออบแห้ง 45 บาท
ครองแครง 35 บาท ชมพู่หยี 50 บาท
กรอบเค็ม 35 บาท ชมพู่แก้ว 50 บาท
ขนมเบื้องเล็ก 35 บาท ส้มอบแห้ง 60 บาท
ขนมผิง 40 บาท ลูกหยีฉาบ 70 บาท
มัน / เผือก รังนก 40 บาท    
มันฉาบ 40 บาท    
เผือกฉาบ 40 บาท    ราคาของว่าง (นับร้อย)

  หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคานับร้อย ต้องซื้อขั้นต่ำ 50 ชิ้น


รายการ ราคา รายการ ราคา
ขนมจีบไทย 6.00 บาท/ชิ้น กระทงทอง ( แฮม/ไก่ ) 9.00 บาท/ชิ้น
สาคู ( มังสวิรัส ) 3.50 บาท/ชิ้น กระทงทอง ( ลาบหมู ) 9.00 บาท/ชิ้น
ข้าวเกรียบปากหม้อ ( มังสวิรัส ) 3.50 บาท/ชิ้น กระทงทอง ( ยำทูน่า ) 9.00 บาท/ชิ้น
ปากหม้อกุ้งคำ 7.50 บาท/ชิ้น แซนด์วิช ( พอคำ ) 12.00 บาท/ชิ้น
ปากหม้อกุ้งตัว ( เสียบไม้ ) 15.00 บาท/ชิ้น เครปแฮมชีสเสียบไม้ ( 1 ชิ้น ) 8.00 บาท/ชิ้น
ปากหม้อกุยช่าย ( พอคำ ) 4.50 บาท/ชิ้น เครปแฮมชีสเสียบไม้ ( 2 ชิ้น ) 16.00 บาท/ชิ้น
ปากหม้อกุยช่าย ( ใหญ่ ) 9.00 บาท/ชิ้น เครปปูอัดชีสเสียบไม้ ( 1 ชิ้น ) 8.00 บาท/ชิ้น
ปากหม้อทูน่า 6.50 บาท/ชิ้น เครปปูอัดชีสเสียบไม้ ( 2 ชิ้น ) 16.00 บาท/ชิ้นราคาเครื่องดื่ม

  1 แกลลอน รินได้ 35 - 40 แก้ว / แก้วละ 8 oz


รายการ 1 แกลลอน ( 6 ลิตร ) 1 ขวด ( 190 cc )
น้ำตะไคร้ 400 บาท 15 บาท
น้ำใบเตย 400 บาท 15 บาท
น้ำวุ้นใบเตย 400 บาท 15 บาท
น้ำลำใย 400 บาท 15 บาท
น้ำมะตูม 400 บาท 15 บาท
น้ำกระเจี๊ยบมะนาว 400 บาท 15 บาท
น้ำเก๊กฮวย 400 บาท 15 บาท
น้ำพันซ์ผลไม้รวม 450 บาท 15 บาท
น้ำพันซ์ลิ้นจี่ 450 บาท 15 บาท
น้ำพันซ์สัปปะรด 450 บาท 15 บาท
น้ำอัญชัญมะนาว 400 บาท  
น้ำเลมอนโซดา 450 บาท  
น้ำชาเขียวเมล่อน 450 บาท  
น้ำชาผลไม้ 400 บาท  
ชาดำเย็น 400 บาท  
ชานมเย็น 400 บาท  
นมเย็น 400 บาท  
โกโก้เย็น 400 บาท  
โอเลี้ยง 400 บาท  
กาแฟเย็น 400 บาท  
น้ำบ๊วย 400 บาท  


Update : 12/01/2017 
Copyright © chankanom.com
Site By KooK03

ร้านชั้นขนมหวาน  673-675 ถ.เจริญกรุง แขวงตลาดน้อย(สามแยก) เขตสัมพันธวงศ์(สำเพ็ง) กทม. 10100
เบอร์โทรศัพท์ 088-492-2758 , 086-374-7878    E-Mail :